Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande i Borås – socialdemokrat

”Grunden för mitt engagemang som socialdemokrat är en tro på människors lika värde, att det inte ska ha någon betydelse om man är vit eller svart, rik eller fattig. Det är därför också självklart för mig att alla ska hjälpa till så vi får en bra barnomsorg och skola för de unga, en bra äldreomsorg för de gamla och en bra sjukvård för de som blivit sjuka. Det är min övertygelse att vi får ett bättre och mjukare samhälle om alla hjälps åt. Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Kort sagt – alla har rätt till ett bra liv.”

Annonser