Stabil ekonomi för framtida välfärd

ulfålars

Lars Näslund, politisk redaktör på BT, och jag vid presskonferensen.

Har idag presenterat det preliminära ekonomiska resultatet för Borås Stad. Det visar på ett totalt resultat på ca 160 miljoner kr och om man räknar bort vinster från markförsäljningar är resultatet ca 110 miljoner kr. Med det resultatet kan vi direktfinansiera alla våra investeringar med egna medel utan att behöva låna. Och vi gör stora viktiga framtidsinvesteringar främst på förskolans och skolans område.

En vanlig fråga jag får varje år, är varför Borås behöver ett resultat på dryga 100 miljoner kr. Man skall ha stor respekt för att dryga 100 miljoner är mycket pengar, men för en kommun som Borås med en omsättning på ca 6000 miljoner kr motsvarar det ca 2 procent.

Översätter man det till en familj med en total disponibel inkomst efter skatt på 25000 kr/månad motsvarar det 500 kr. Att ha en sådan reserv över varje månad för ett hushåll är viktigt den dagen man t ex måste köpa ett nytt kylskåp. I en kommuns fall handlar det om lite större investeringar såsom bygga nya förskolor.

Därför känns det både bra och viktigt att Borås Stad har en stabil ekonomi för att säkra den framtida välfärden.

Annonser