Borås i projekt för att göra hela stadsdelar energisnåla

Igår höll jag ett litet öppningstal för gäster från ett flertal EU-länder. De är här i Borås i tre dagar för att tillsammans arbeta vidare mycket viktigt projekt – att ta fram sätt att systematiskt spara energi i hela stadsdelar. Bolzano i Italien och Innbruck i Österrike är de två städer projektet i huvudsak kretsar kring. Det är där verktyg och metoder ska testas. Borås och fyra andra städer ska haka på och ta reda på om erfarenheterna även kan användas hos oss.

bild

Just nu träffas representanter från alla städerna i detta EU-projekt i Borås i tre dagar under SP:s ledning. Förutom Bolzano, Innsbruck och Borås är folk från Pafos på Cypern, La Rochelle i Frankrike, Rosenheim i Tyskland och Sevilla i Spanien med. Tanken är att kunskap ska spridas från Bolzano och Innsbruck till bland annat oss, men idag fick jag höra att det lika gärna kan fungera omvänt! Borås Stads sätt att arbeta parallellt med översiktsplan och energiplan väckte ordentligt intresse i Innsbruck. Sådant känner man sig stolt över som boråsare!

EU-projetet heter Sinfonia och löper över fem år. Här finns lite mer att läsa (på engelska).

Annonser