60 nya lägenheter centralt i Borås

Idag var jag med och tog det första spadtaget till det som ska bli 60 lägenheter i kvarteret Asplyckan, på den tomt som länge har varit P-plats där Kungsleden korsar Åsbogatan. Stadsantikvarien Fredrik Hjelm var med och berättade den intressanta bakgrunden.

Stadsantikvarie Fredrik Hjelm

Fredrik Hjelm

När städer fick stadsprivilegier avsatte staten ett markområde för stadens räkning, så också i Borås. Men själva stadsbebyggelsen fyllde inte ut hela området, där fanns också plats för jordbruk som kunde bidra till att hålla stadsbor med mat. Dessa jordbruk kallades landerier och Asplyckan där vi grävde idag var ett sådant.

Men Borås, och därmed stadsbebyggelsen, växte kraftigt under en lång period och allt fler kunde äga en bil. På 60-talet var det dags att flytta genomfartstrafiken från Allégatan och Kungsleden blev till. Därmed kom också slutet för hvuudbyggnaden på landeriet Asplyckan, som revs 1970. Sedan dess har där varit parkeringsplats. Till slut är det nu dags för att med Fredrik Hjelms ord ”sy ihop en reva i stadsväven”. För inte ska en central tomt ligga under asfalt som parkeringsplats!

Borås växer, över 1000 nya invånare förra året, och tillväxten fortsätter. Det behövs nya bostäder och vi kan få goda effekter av att fylla luckor i staden. Fler invånare i centrala Borås betyder bättre underlag för butiker, caféer och restauranger. Mer liv och rörelse, människor som promenerar, går ut med hunden etc ger stadskänsla och trivsel. Att lätt kunna gå eller ta bussen till jobbet, affären och andra servicepunkter kan hjälpa oss att minska behovet av bilresor.

Avslutningsvis en liten film. Vi lyckades inget vidare med att gräva i takt, men en del sand sprätte vi i alla fall iväg!

Annonser