Borås uppåt på företagsranking!

Borås nådde en  toppnivå i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Det här är en bra avstämningspunkt med hög trovärdighet, eftersom en viktig del av rankingen utgörs av enkätfrågor direkt till företagen. Det är naturligtvis väldigt positivt och glädjande att företagen i Borås tycker näringslivsklimat är så bra i Borås Stad.

De senaste åren blir det bättre och bättre år för år, med något litet hack i uppåtkurvan. Men det är ändå ingen tvekan om vart trenden är på väg. Mätningen ger dessutom ett underlag som vi kan använda för att bli ännu bättre.

Svenskt Näringslivs regionchef i Göteborg Elisabeth Sandberg presenterar årets företagsklimatmätning för bland andra Boråspolitikerna Dennis Söderberg (MP), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V) och Roland Andersson (S).

Svenskt Näringslivs regionchef i Göteborg Elisabeth Sandberg presenterar årets företagsklimatmätning för bland andra Boråspolitikerna Dennis Söderberg (MP), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V) och Roland Andersson (S).

Annonser