Medborgardialoger i maj – påverka vår framtid!

Förra året fattade vi de beslut som behövs, nu i dagarna börjar det praktiska utåtriktade arbetet. Boråsare och valda politiker ska mötas i ordnade former i medborgardialoger. Vad handlar då detta om? Jag klipper ett par stycken från Borås Stads hemsida.

”Medborgardialog fördjupar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor. Dialogen låter de förtroendevalda lyssna av opinioner och förslag. Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen.

Medborgardialog har två huvudsyften: dels ska medborgarna få inflytande över de frågor dialogen gäller, dels ska de förtroendevalda få ökat underlag för bra beslut.”

Nu i maj blir det två medborgardialoger. En bussturné och ett kvällsmöte på Sjöbo.

medbo

Den andra medborgardialogen gör vi som en bussturné med ett tiotal hållplatser i och utanför staden i slutet av maj och en bit in i juni.

Ett stort planeringsarbete pågår som handlar om Borås framtid. Det innefattar en ny översiktsplan (ÖP15), dessutom klimat-, energi- och trafikfrågor. Genom att besöka bussen som stannar en eftermiddag på varje plats får ni alla chans att prata med tjänstemän som jobbar med planerna och med ett par av oss politiker. Det vi vill veta är bland annat:

”Vad är bra med Borås? Vilka styrkor ska vi bygga vidare på? Vad kan bli bättre? Boråsarna är vardagsexperter på detta och tillfrågas därför inför arbetet med en ny översiktsplan för Borås. Det material som samlas in blir sedan ett av flera kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med Öp15.”

Läs mer här: Tidig medborgardialog för Översiktsplan

Annonser