Reformarbete pågår runt om i Borås

Fristad

Delade turer? Det finns argument både för och emot i Fristad.

En stor reform pågår i Borås – den går ut på att arbeta bort delade turer och ge rätt till heltid med möjlighet till deltid för all fast anställd personal. Idag besökte jag Fristad och de äldreboendeenheter som ligger där vid Gamla och Nya Kyrkvägen (Skogslid hette det tidigare).

Sedan 6 januari i år jobbar personalen där efter nya scheman som innebär att de delade helgturerna är borttagna, men å andra sidan innebär det också arbete varannan helg istället för två av fem helger. Det var mycket intressant att få höra både personalens och enhetschefernas synpunkter!

Bland annat ville jag ställa frågan: Om du måste välja mellan att jobba efter gamla schemat med delade turer på helger, eller jobba som nu – vilket väljer du? Jag pratade med sex av de anställda och inte oväntat går åsikterna isär. För de flesta är det ingen enkel fråga, de väger alternativen mot varandra. Tre landar i att det är bättre nu, tre föredrog det gamla schemat. Ingen gillar varannanhelgs-jobb, men att slippa de delade turerna är för de flesta en klar lättnad. Att inte ha ett långt avbrott i arbetet mitt på dagen gör helgpassen lättare att orka med, säger de. Man är fortfarande människa när man kommer hem, var en återkommande kommentar.

Att personalen nu jobbar i sammanhängande pass på helgerna har också lett till en annan fördel, enligt enhetscheferna, eftersom det betyder att det finns personal på plats också under den tid på dagen när det är lite lugnare, och den har använts till att införa en organiserad aktivitet för de boende per dag, lördag och söndag.

Reformen leder till att behovet av timanställda minskar och kommer att leda till många nya fasta jobb, säger enhetscheferna Maria Gustafsson och Erika Hammarberg. Rent av såpass många att det kan bli svårt att hitta utbildad personal med rätt kompetens.

Enhetscheferna konstaterar att det är en stor reform, och att de har mött problem på vägen. Men nu när det nya har varit i drift några månader skulle de flesta inte vilja byta tillbaka.

I BT skrev vi nyligen lite om motiven till reformen, här är ett par avsnitt av den artikeln:

”Rätten för de fast anställda i Borås att få jobba heltid, med möjlighet till deltid, är en viktig reform av många skäl. Det är en jämställdhetsreform. Att tvingas till deltidsjobb är en kvinnofälla, som ger många kvinnor en lägre livsinkomst, sämre möjlighet att klara sig på sin lön och efter yrkeslivet en lägre pension. Det är också en viktig reform för unga som i början av sitt yrkesliv fastnar i korta, tillfälliga anställningar som inhoppare och timvikarier.

Det här är en viktig reform, men det är också en stor – mycket stor – reform. Den genomförs samtidigt i hela vår organisation, i många verksamheter med olika förutsättningar, med olika traditioner. Vi i den politiska ledningen håller oss på ett övergripande plan löpande informerade om hur det fungerar, men det är ute i verksamheterna som detaljerna nu måste finslipas. Av chefer, arbetsledare och personal tillsammans.”

Annonser