Solceller på taket när AB Bostäder bygger nytt

När jag kommer till byggplatsen ovanför City Brämhult har rivningen tjuvstartat, en grävmaskin angriper en gavel på en av de fyra längorna kring en innergård. En liten stund senare får min partikamrat Roland Andersson ta släggan och slå några symboliska slag. Till sommaren 2015 hoppas jag få komma tillbaka till de inflyttningsklara husen, och kanske vara med om en invigningsceremoni av nya lågenergihus – som dessutom tillverkar en del av sin egen ström genom 750 kvadratmeter solceller på taken!

Det kan kännas konstigt att riva beboeliga hus och genast ersätta med nya, men saken är noga utredd och prövad av AB Bostäder. Husen innehåller blåbetong som ger radonrisk och dessutom visade det sig svårt att klara nutida krav på tillgänglighet eftersom husen saknar hiss.

Annonser