Fasad i originalutseende mot Järnvägsgatan

Till slut är då beslutet fattat om att bygga om Kårhuset till ett hus för kongresser och möten. Ett långsiktigt samarbete mellan Borås Stad och näringslivet har lett fram till detta beslut.

Nu räknar jag med att tiden ska visa att kongresshuset blev precis en så viktig pusselbit för framtidens kunskapsintensiva stad som vi förespråkare har sagt. Runt årsskiftet 2016/2017 ska huset vara klart att invigas och ta emot de första evenemangen.

kårhus1

Fasaden återställs och ska se ut som då Folkets Hus var nytt i slutet av 30-talet.

arkitekur (ur Översiktlig idébeskrivning 2012)
hus

Mer fakta och bakgrund om kongresshuset

Annonser