Så mycket politik!

Jag får ibland frågan varför jag lägger sådan kraft på politiken. Det huvudsakliga skälet är en vilja att vara med och försöka göra vårt gemensamma samhälle bättre. Att dessutom få göra detta i staden som är min hemstad sedan barndomen är en extra förmån!

Numera är jag engagerad både här i Borås, i regionen och på nationell nivå. Då och då får jag också frågan vad jag gör i mina roller. Här får ni en kort beskrivning av mina arvoderade uppdrag.

* Kommunstyrelsens ordförande i Borås. Detta är mitt huvuduppdrag. Varannan måndag leder jag kommunstyrelsens möten. Däremellan läser jag in mig på ärenden, träffar boråsare, besöker verksamheter i staden. Tar emot besökare från Sverige och världen. Diskuterar aktuella politiska frågor med egna sidan och med oppositionen. Här är en bra sida att börja med för att ta reda på mer om kommunstyrelsen och politiken i Borås.

* Regionstyrelsen, ersättare. Denna styrelse har huvudansvaret för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i hela Västra Götaland, som omsätter 50 miljarder per år. Läs mer här.

* Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL), ersättare. SKL hjälper kommuner och landsting i landet med kontakter mot regeringen och myndigheterna, stödjer kommunerna med kunskap och utveckling. http://www.skl.se/

* Sjuhärads kommunalförbund, ordförande. Kommunerna i Sjuhärad behöver samverka, till exempel i frågor där flera kommuner tillsammans kan åstadkomma mer än enskilda kommuner. Regional utveckling, infrasturktur och utbildning är exempel på samverkansområden. http://www.sjuharad.com/

* Västtrafik, styrelseledamot. Västtrafik behöver nog ingen närmare beskrivning. Det är bolaget som inom sig rymmer de stora framgångarna med linje 100 till Göteborg, såväl som kritik mot minskad landsbygdstrafik. Bolaget är strategiskt oerhört viktigt för framtiden, när beroende av fossilbränsledriven trafik måste minska. Mer om Västtrafik.

Annonser