Borås ska bli landets bästa klimatkommun

Här får ni ytterligare en del ur mitt tal inför kommunfullmäktige i förra veckan. Den här gången handlar det om miljö och klimat.

”Det viktigaste som har hänt på miljöområdet sedan jag stod här sist för ett år sedan inträffade i december förra året. Då antog kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016.

Där beskrivs en hel rad åtgärder – alla med mätbara mål som redan har börjat följas upp regelbundet. Miljömålen talar om vart vi ska. Här är några exempel:

– Borås stad ska nå 25 procent ekologiska livsmedel – under 2012 nåddes 13 procent.
– alla förvaltningar och bolag ska ha ett miljöledningssystem – det vill säga, enkelt uttryckt, veta vad de gör på miljöområdet och hur det påverkar miljön.
– alla skolor ska ha en miljöcertifiering såsom Grön flagg och arbeta med undervisning om hållbarhet.”

Det är viktigt att vara tydlig här: Borås Stads Miljömål är inte hyllvärmare. Alla politiker och alla anställda har i uppgift att tillsammans med boråsarna se till att vi når målen.

Borås ska bli landets ledande klimatkommun! Debatten i fullmäktige visade att det finns en bred uppslutning bakom detta.

Till Miljömål 2013-2016

mljömål

Annonser