När du får oväntat besök kan det vara…

Vi vill att alla ska känna sig hemma i Borås! I inledningen till nästa års budget har vi formulerat det så här:

”I vår stad diskrimineras ingen på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsuttryck, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi gläder oss åt att människor är olika, vi skapar mötesplatser och motverkar social, etnisk och ekonomisk segregering.”

Detta är inte bara högtidliga ord. Ett sätt att låta det märkas är en liten enkel tävling för nyinflyttade som pågår just nu. Tävlingen finns här http://webresboras.se/nyinflyttad/

Annonser