Vision i Viskafors

En spännande morgon där i första hand Ola Nylander, professor Chalmers, och Mikael Bengtsson, vd Viskaforshem, redogör för tankarna kring Viskafors Ekologiska Villastad, dvs nya bostäder, dess utformning och vilka målgrupper man i första hand tänkt sig.

82 kvadratmeter hyresrättsvillor i Pumpkälleområdet där redan de så kallade passivhusen finns. Projektet är tydligt i sin strävan att planera ihop befintligt med nytt. Att utveckla men ändå behålla ortens särprägel och tradition.

Det som idag upplevs som baksidor kan förvandlas till framsidor och helheten visar vad som är möjligt för en attraktiv lösning även utanför Borås centralort.

Energi och material är hållbarhetsinriktat. 20 – 25 kvm solceller täcker årsbehovet av el och ger t o m ett överskott, möjligt att använda i Viskaforshems övriga bostadsbestånd.

Det är roligt att Viskaforshem fortsätter att ligga i framkant med sitt visionsarbete. Nu återstår att se vad de ekonomiska kalkylerna säger. Men att den presenterade visionen lockar är det ingen tvekan om.

Bild

Bild

Annonser