Två textilstäder ökar samarbetet – avtalet med Yancheng undertecknat

20130617-111515.jpg

Här skriver jag och Yanchengs borgmästare Wei Guoqiang under ett samarbetsavtal, som innebär att staden Yancheng i Kina och Borås nu fortsätter att bygga vidare på de kontakter som har skapats under ett par år. Hur samarbetet ska gå till i praktiken kommer nu att finslipas ytterligare – klart är att det ska börja med textil som är en av de viktiga näringarna även i Yancheng. Därefter ska det kunna utvidgas till exempel logistik och återvinning, två områden där Borås rykte växer.

Vid tillfällen som detta när vi skriver internationella samarbetsavtal ingår att utbyta gåvor. ”Kalligrafi är en av de viktiga traditionella kinesiska konstarterna”, säger borgmästaren Wei Guoqiang när han överlämnar denna vackra rulle.

Kalligrafi

Webb-TV-inslag om besöket: http://www.lokalkanalen.se/nyheter/besok-fran-yancheng/

Besök i Borås

Wei Guoqiang och Ulf Olsson

Annonser