Borås – Säker och trygg kommun

Utmärkelsen Säker och Trygg kommun kräver en högre nivå på säkerhets- och trygghetsarbete. Det har Borås Stad och är den enda kommun i Sverige där alla, d v s nära 100, förskolor är certifierade. Visst är det framgångsrika arbete med säker och trygg kommun betydelsefull när det gäller Borås attraktionskraft. Så betydelsefullt att regeringen framhåller Borås Stads arbete som ett gott exempel.

 Några exempel på vad som görs;

  • alla elever i årskurs 5 erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen
  • grundskolorna erbjuds utbildning i säker cykling
  • reflexvästar till barn och personal i förskolorna.
  • föreningar som får lokalbidrag ska certifiera sig.
  • fixartjänst ger service åt äldre för att förebygga fallolyckor
  • mobilt infocenter arbetar med brand och hemsäkerhet — även på språk som till exempel persiska och arabiska 

1998 utnämnd till en Säker och Trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier, och nu blev vi alltså återcertifierade.

Professor Borge Ytterstad från universitetet i Tromsö, representant för European Safe Community Certifying Centre, överräckte utmärkelsen i samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni.

Ett oerhört viktigt arbete som vi skall vara stolta över och givetvis skall vi fortsätta vara Säker och Trygg kommun.

Jag tillsammans med Borge Ytterstad och Svante Stomberg.

 

Bild

Annonser