Borås är på rätt väg!

Min debattartikel i Borås Tidning idag.

=================

Idag kommer kommunfullmäktige att kunna fördela 32 miljoner kronor extra, i samband med att årsredovisningen för 2012 behandlas. Vi skjuter till 16 miljoner till grundskolorna, där våra ambitiösa pedagoger, elever och skolledare redan är på rätt väg mot en allt bättre skola. Vi kan nu bidra med en satsning på it och läromedel, som ett stöd åt den för framtiden kanske mest avgörande kommunala verksamheten.

Sett till grundskolans totala omfattning är detta inget stort tillskott, men det är symboliskt viktigt. Att vi nu har möjlighet att göra detta beror på att vi alla i Borås stad har jobbat oss till en stabil ekonomi och ett årsöverskott som också ger beredskap för framtida oförutsedda händelser.

2012 var ett år av oro på den europeiska arenan. Grekland var det tydligaste exemplet på den ekonomiska kris som gjorde och fortfarande gör utvecklingen på sikt högst osäker. I detta stormiga hav har vi lyckats se till att Borås är en ö med relativt lugn.

Att leda en kommun är konsten att göra många saker samtidigt. Tänka på både kort och lång sikt samtidigt, för våra barns skull.

Vi måste ge dem en så bra verksamhet vi kan i förskolor och skolor nu, utan att äventyra stadens långsiktiga ekonomi. Vi får inte låna av nästa generation.

Vi måste också planera för hur staden ska utvecklas, försöka se och stötta infrastrukturen för de näringar som kan ge jobb och därmed kommunala skatteintäkter i framtiden.

Årets resultat 2012 är 230 miljoner kronor, vilket låter oerhört mycket. Det ska dock ställas i relation till att Borås omsätter runt 6 miljarder. Dessutom är en stor del av engångskaraktär, därmed olämpligt att använda till löpande drift. Det egentliga resultatet, utan engångsbelopp, uppgår till 107 miljoner. Det är bra precis så mycket måste Borås stad ha för att säkra långsiktig ekonomisk beredskap.

Att det inte handlar om ett gigantiskt överskott kan tydliggöras med en omräkning till belopp som vi är mer vana vid att handskas med. Om ett hushåll har en månadsinkomst på 25 000 efter skatt, så motsvaras Borås stads överskott av ungefär 500 kronor per månad när hyra, mat och löpande utgifter är betalda.

Det budskap som ska läsas in i 2012 års resultat är att Borås stad är i en avundsvärd långsiktig ekonomisk situation. Till kommunfullmäktige lämnar Borås rödgröna styre över årsredovisningen för debatt och beslut. Det gör vi med gott självförtroende och en övertygelse om att Borås är på rätt väg.

Ulf Olsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Annonser