Färre parkeringar på centrumgatorna i Borås

De pratas parkering i Borås i dagarna, som aldrig förr!

Dels diskuteras Borås Tidnings artikel ”Färre p-platser i centrala Borås”. Och dels träffas hela den svenska parkeringsbranschen för sitt årsmöte. Tidigare idag hade jag glädjen att få hälsa alla de besökarna välkomna till Borås, och även se mig omkring på mässan i anslutning till konferensen. Tänk er ett helt våningsplan på Grand, och alla utställare säljer olika varianter på parkeringslösningar!

När det gäller färre parkeringar på gatorna i centrala Borås så tror jag det är viktigt att tänka också från andra hållet. Flera av de som kommenterar BT:s artikel skriver om att centrum riskerar att bli tomt när man inte kan komma fram med bil. Om lättja och ovilja att gå.

Men pröva att tänka så här också: Tänk så fint och trevligt det blir i stan när vi slipper bilar som kryssar omkring i jakt på p-plats. Vi slipper bilar längs alla vägkanter, som bara tar upp plats som vi kunde använda till något trevligare: till gång- och cykelvägar. Till odlingar och planteringar. Till parkbänkar och mötesplatser där man kan äta glass och vila fötterna. Tänk er som Sandwalls plats fast större!

Så ser vi till att busstrafiken in och ut från stan blir ännu bättre (arbete pågår!). Lägg till det ett stort mått av nybyggnad av bostäder inne i och nära centrum, så borde centrala Borås kunna bli mer livaktigt istället för mindre. Alternativen till bil ska kunna bli så lockande att fler vill välja bort bil!

Det är också viktigt att säga detta: Vi ska också i framtiden kunna nå Borås centrum med bil! Vi ska kunna hitta en parkeringplats, troligtvis till och med fortare och lättare än idag genom interaktiv skyltning och vägvisning direkt till lediga platser. På det sättet minskar det som kallas söktrafik inne i stan, och miljön blir trevligare.

Mer om idéerna om Borås centrum och bilarna finns här: http://rodgrontboras.wordpress.com/2013/04/19/parkering-i-centrala-boras-bilarna-undan-fran-gatuparkeringar/

Parkeringskonferens i Borås.

Parkeringskonferens i Borås.

Annonser