Vi måste skapa mötesplatser!

Med ett uppdrag som mitt träffar man mycket folk, men ofta tänker jag ändå att jag skulle vilja hinna träffa många fler boråsare. Möten ansikte mot ansike är ju så viktiga för att vi ska kunna tala om för varandra vad vi tycker och tänker, och för att vi ska förstå varandra bättre. Och för att vi ska kunna göra saker tillsammans!

Ett exempel på ett möte: I förra veckan träffade jag en klass från Bäckängsgymnasiet, elever som går inriktningen demokrati och mänskliga rättigheter på samhällsvetenskapsprogrammet.

Ulf och Bäckäng

En av frågorna från eleverna var ”vilket är det största problemet i Borås?”

Det finns många möjliga svar, för även klarar oss väldigt bra på många områden i Borås, så finns naturligtvis också problem. Hur som helst så blev mitt svar denna gång: segregationen. Människor delas upp – ibland frivilligt men ofta ofrivilligt – efter sociala och ekonomiska mönster. Detta märks till exempel i hur vi tenderar att bo uppdelade i områden efter inkomst.

Gymnasieleverna fick också några av mina svar på vad som går att göra åt segregationen. Det offentliga, till exempel Borås Stad, ska stå för mötesplatserna. För barn är det självklart att skolorna är en av de grundläggande mötesplatserna, och det är kärnan finns i min syn på friskolor. Våra skolor skulle kunna vara platser där många grupper får mötas, men systemet med fristående skolor leder till det motsatta och förstärker segregationen.

I fredags invigdes ungdomshuset Brygghuset på Bryggaregatan i Borås. Det ska också bli en liten pusselbit när det gäller att föra människor samman, ytterligare en av alla de mötesplatser vi behöver!

Annonser