Dags börja fundera på ytterligare en brandstation i Borås!

Borås har idag en struktur på Räddningstjänsten som är formad utifrån den bebyggelse och industristruktur staden en gång haft. Men staden växer och förändras.

Dagens tyngdpunkt på  industri- och bostadsbyggandet är i första hand de västra delarna – Viared, Sandared, Sjömarken, Regementsstaden och Hestra Parkstad.

Den utveckling staden haft gör att det finns starka skäl att fundera på ytterligare en brandstation. Viared med sina goda och snabba kommunikationer är då en naturlig placering.

Annonser