Borås Stad får högt kreditbetyg

Det internationella kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s är klart med sitt betyg på Borås, och vi kan glädjande nog konstatera att det också i år är högt. Betyget, för vår del AA+ med stabil prognos, är viktigt eftersom det påverkar stadens möjlighet att låna och vilken nivå på räntan vi kan få.

Standard & Poor’s skriver bland annat:

”Borås ekonomi är välbalanserad med en diversifierad industristruktur med fokus på textil, logistik och tillverkning. Vi bedömer att Borås tillväxt kommer att vara stabil. Borås har en historia av sunda finanser, med en ledning som upprätthåller strikt finans- och budgetdisciplin.”

Vad betyder då detta? Jo, bland annat att vi är väl rustade för framtiden, både för goda och lite sämre tider. Det innebär en trygghet för oss alla!

Annonser