Bra betyg för Fristadbostäder

För en tid sedan kunde vi konstatera att Viskaforshem var ett stabilt kommunalt bostadsbolag. Nu har vi fått ytterligare ett glädjande besked, den här gången gäller det det kommunala bostadsbolaget Fristadbostäder.
Marknadsvärderingen av Fristadbostäders fastighetsbestånd är precis klar och som sagt mycket glädjande läsning.Fribo, som bolaget kallas, har ett fastighetsbestånd med ett bokfört värde på 93 mnkr. och ett s k marknadsvärde på 213 mnkr, d v s ett övervärde på 120 mnkr! Det är mycket pengar.

Att bolaget skulle ha ett övervärde var inte oväntat men att det skulle vara i den här storleksordningen överträffade all förväntan. Och med tanke på framtida investeringar är det mycket välkommet.
Allmännyttan spelar en central och viktig roll för bostadsförsörjningen och för att kunna erbjuda bra bostäder. Därför är det så glädjande att vi har stabila kommunala bostadsbolag som sköts på ett alldeles utmärkt sätt.

Annonser