Viared – motorn vid motorvägen

Margaretha Björsell och ordföranden Johan Sandgren.

Viareds företagsförening på besök. Margaretha Björsell och ordföranden Johan Sandgren.

Viared är utan tvekan en av de mest betydelsefulla motorerna för arbetsmarknaden i Borås, med 100 företag och över 4000 personer som jobbar i området. Ännu större håller det på att bli, både norr om R40 och västerut mot Boråstorpet.

Idag hade vi ett av våra regelbundna möten med Viareds företagsförening, möten som brukar vara konstruktiva och så var det även denna gång. Utgångspunkten är att Borås stad och vi som bor här behöver företagen och företagen behöver staden, ett ömsesidigt beroende – vi måste hjälpas åt!

Det viktigaste som staden kan bistå med, säger ordföranden i föreningen Johan Sandgren, är att se till att det finns ledig industrimark. I samma andetag konstaterar han att arbetet med att färdigställa Viared Västra går otroligt fort nu!

Företagsföreningen och vi pratar om vad ett stort och växande industriområde för med sig. Ett cykelvägsnät ska byggas ut och föreningen vill ha inflytande över hur det ska utformas. Viared blir, med industriområde även norr om motorvägen, ännu mer av Borås port mot väster – det första en besökare från Göteborg möter. Skyltningen och därmed profileringen av området är viktig, liksom att marken mellan vägen och byggnaderna hålls snygg och prydlig så att området kan leva upp till devisen ”Sveriges grönaste företagspark”.

Politik framställs oftast som konflikt mellan partier och block, och visst är det en viktig del av politiken. Men politik innebär också samarbete i viktiga grundläggande frågor, och när det gäller Borås stads förhållande till Viared så vill jag definitivt se samarbete som huvudlinjen. När vi möter till exempel Viareds företagsförening så är jag med, och också Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Morgan Hjalmarsson (FP).

Företagsföreningens vision.

Företagsföreningens vision.

Annonser