Brasilienbesök i miljöns tecken

Idag på förmiddagen träffade jag en delegation från Brasilien. Det var representanter för UNALE Internacional, närmast att jämföra med vårt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som besöker Borås.

Värdefullt att få presentera Borås och samtidigt, med all önskvärd tydlighet, ser man hur globaliserad vår tillvaro är. Hur beroende vi är, hur mycket vi har att lära av varandra och hur mycket vi har gemensamt – det närmast tropiska Brasilien och Sverige med sitt nordiska klimat.

Syftet med deras besök var bl a att se hur Borås arbetar med sopor, hur avfall blir energi. Waste Recovery, http://www.wasterecovery.se/, och Borås Stads arbete var inte obekant. Nu ville man se det på ort och ställe.

Som boråsare tycker jag vi har rätt att känna stolthet över den internationella uppmärksamhet Borås Energi och Miljö AB:s arbete med avfallshantering rönt. Nyss hade vi besök från Indonesien, nu Brasilien, så Indonesien igen och i slutet av veckan kommer besök från Vietnam. Det visar att de precis som vi tycker att det är nu vi ska lösa våra miljöproblem – inte vänta till imorgon!

Bild

Annonser