Betydelsen av flyttande fåglar

Det har blivit dags för en lansering idag, ett bloggsläpp kan vi kalla det.

Politik är spännande och viktigt, griper in i varje del av vår vardag. Men politik är också långsamhet för att ge rum för utredning och eftertanke. Byråkrati, helt enkelt, som i sin bästa form är nödvändig för att undvika slöseri och förhastade beslut.

Ur denna byråkrati föds papper, handlingar, och de allra flesta av dessa kan medborgare be att få läsa. Flitigast med att begära ut handlingar är medierna, som använder dessa handlingar för att berätta för allmänheten om beslut som är på gång och beslut som är fattade.

Då och då bränner det till i pappersform! Åsikt ställs mot åsikt. Fakta mot fakta. Nya uppgifter kommer fram.

Idag lanserar vi bloggen Rödgrönt Borås http://rodgrontboras.wordpress.com. Den kommer troligen inte att fyllas på så ofta, utan just de gånger när vi till exempel har längre handlingar med någon form av uppseendeväckande innehåll, som vi kan knyta ihop och presentera offenligt. Det kan vara innehåll som är intressant för många, eller bara för en mindre krets specialintresserade.

Enklast framgår hur innehållet kan komma att se ut av ett exempel. Dagens inlägg på bloggen tror vi kan vara av stort intresse för i synnerhet fågelintresserade, både i Boråsregionen men också i resten av landet. Varsågoda! ”Vindkraften i Borgstena och fåglarna”.

Annonser