För fortsatt radioaktivitet i Borås

Radiofolket

Jag hade besök nyss av en person som jag alltid har haft djup respekt för: Mats Svegfors, tidigare bland annat chefredaktör på moderata Svenska Dagbladet och landshövding i Västmanland. Men det var då. Idag var Mats Svegfors hos mig på uppdrag av Sveriges Radio tillsammans med P4 Sjuhärads chef Lovisa Vasell.

Vi samtalade om hur viktiga de lokala P4-stationerna, såsom Radio Sjuhärad, är till exempel för kommunikation mellan väljare och valda politiker på lokal nivå. För mig är det ganska självklart! Det behövs många medieröster i en välfungerande demokrati, däribland reklamfri radio och TV som jobbar självständigt och opartiskt i sin dagliga verksamhet.

Nyligen redovisade Mats Svegfors på DN Debatt ett långtråkigt men nyttigt arbete. Han räknade bokstäver i de två stora morgontidningarna och drog slutsatsen att nyhetsförmedlingen, kärnan i mediernas uppdrag, tappar mark. Journalister sparas bort. Svegfors varnar för att även Sveriges Radio kan tvingas minska med ett par hundra journalister. Han avslutar sitt inlägg:

”Kvalitetsjournalistiken trängs tillbaka i Sverige. Det framställs som en nödvändighet, men är det inte. Eroderingen av journalistiken är resultat av konkreta beslut fattade av enskilda personer i makt- och förtroendeställning.

Nu räcker också jag upp handen och säger till de nämnda ”enskilda personer i makt- och förtroendeställning”: Jag är en av dem som vill ha mer av högklassig samhällsjournalistik. Jag hoppas att dagstidningarna hittar nya sätt att ta betalt för kvalitet, så att vikande upplagor och konkurrens om annonser går att motverka. Och jag vill att SVT och SR får ett tydligt uppdrag att satsa på journalistik, och också pengar för att klara av det.

Annonser