Sitta i söder på vallen

Snart bygger AB Bostäder på Södervallen

Södervallen


I början av februari var jag med på invigningen av Mariedals IK:s nya klubbhus vid Kransmossen. ”Mer än man kan önska sig” sa en av klubbens tränare till Borås Tidning om nybygget.

Det nya klubbhuset var avgörande för att vi skulle kunna frigöra mark vid Södervallen där Mariedal höll till före flytten till Kransmossen. Och nu är det snart dags för nästa steg vid Södervallen: AB Bostäder ligger precis i startgroparna för att börja bygga 43 nya hyreslägenheter där!

Nästa vecka på kommunstyrelsen räknar jag med att det sista som behövs blir klart, att AB Bostäder köper marken där husen ska stå av Borås Stad. Därefter kan det bli byggstart före påsk, säger AB Bostäders VD Sven Liljegren.

Det blir, som sig bör i en stad som ska fasa ut fossila bränslen, energisnåla hus i så kallad passivhusteknik med söderbalkonger.

En kedja av beslut som leder fram! Så ser ofta den kommunala vardagen ut när det gäller att bygga framtidens Borås. Jag är både glad och stolt över att få vara med som en del i den kedjan.

Annonser