Lämnar vita fläckar på kartan

Jag har en debattartikel inne i BT idag. Ni får den här också.

——————————-

Ekobrottsmyndigheten lämnar Borås – förebyggande arbete drabbas

Snart lämnar Ekobrottsmyndigheten Borås efter 15 år i vår stad. Ett tiotal anställdas tjänster flyttas till Göteborg. Lokala kontaktnät uppbyggda under många års verksamhet riskerar att urholkas, och därmed är bland annat det brottsförebyggande arbetet i samverkan med de fackliga organisationerna i fara.

Centraliseringen till Göteborg innebär för Västsveriges del inte bara nedläggning i Borås, utan också i Skövde och Halmstad. Resultatet av detta måste bli att en ökande andel av utredares och åklagares arbetstid läggs på resor runt om i västra Sverige.

Bakom förändringarna inom myndigheten finns förvisso sakargument, men också frågor som bör ställas. Ekobrottsmyndigheten har fått ett nytt uppdrag från riksdagen – att arbeta med ekonomisk brottslighet i hela landet. Hittills har Ekobrottsmyndigheten funnits på försök i och kring storstäderna. I övriga landet har Polisens ekorotlar haft ansvaret för att utreda ekonomiska brott.

Till följd av det rikstäckande ansvaret förefaller det givet att myndigheten måste öppna nytt i det hittills obrutna landet norr om Mälardalen, i Umeå och Sundsvall närmare bestämt. Myndigheten vill också enligt sin egen argumentation samordna med de städer där myndigheter samarbetar mot grov brottslighet i såkallade regionala underrättelsecenter.

Men som boråsare och kommunstyrelseordförande känner jag ett behov av att ifrågasätta avpolletteringen av Borås som lokaliseringsort. Ekobrottsmyndigheten har haft ett kontor i Borås ända sedan myndigheten skapades i slutet av 90-talet, med personal som har varit med länge, är lojal och har skaffat sig ett stort kontaktnät.

Boråskontoret och fyra andra lokaliseringsorter i västra och södra Sverige stängs ner, med den förlust i uppbyggda arbetsformer och strukturer som detta rimligen måste innebära. Samtidigt inrättas kontor i fem andra städer i norra och östra Sverige.

Kvar blir en karta med stora vita fläckar i väster och söder, ekobrottsutredare och åklagare som tvingas lägga allt mer tid på väg eller järnväg och värdefulla lokala kontaktnät uppbyggda under många år som blir satta på undantag.

Ulf Olsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Borås

Annonser