Succén fortsätter!

Ett av de mest uppskattade beslut som vi har tagit i Borås, är gratis bussresor för pensionärer. Varje vecka möts jag av positiva kommentarer från Boråsare om just detta beslut.

Det har onekligen också blivit en succé! För 2012 så uppgick antalet resor med seniorkort till 1168566 st, och det bedöms nu att det finns över 16000 seniorkort i Borås. (Av naturliga skäl finns det en viss osäkerhet då inte alla kort återlämnas i samband med flytt eller frånfälle)

Det glädjer mig personligen att de fria bussresorna blivit en sådan succé! Resandet stärker kollektivtrafiken och är positivt för våra pensionärer. Inte minst är det är viktigt ur fördelningspolitiska utgångspunkter. För många pensionärer med låg pension så är gratis bussresor en betydande ekonomisk förstärkning!

Annonser