Alla med fast jobb i Borås Stad får jobba heltid

Efter sommaren nästa år ska det vara klart! Alla som har ett fast jobb i Borås Stad ska då vara anställda på heltid. Sedan finns det självklart anställda som inte vill jobba heltid, och då ska det lösas genom att man får möjlighet till tjänstledighet på deltid.

Vi lyfter nu detta ärende på nästa kommunstyrelsemöte om knappt två veckor, så snart ska arbetet vara igång och 1 augusti 2014 ska det vara klart. Det kommer fortfarande att vara möjligt att i verkliga specialfall göra undantag, men huvudregeln är solklar: Fasta jobb är på heltid!

Jag är glad att vi nu är redo att genomföra den här reformen! Bland annat är det en viktig jämställhetsfråga. Deltidsarbete innebär inte bara lägre lön, utan också lägre sjukersättning och såsmåningom pension. Det är också fortfarande så att det är kvinnor som deltidsarbetar mest av våra anställda. 24 procent av kvinnorna jobbar deltid, 7 procent av männen.

För kommuninvånare som möter vår personal i till exempel omsorgen räknar vi med att det blir en fördel om fler jobbar heltid genom att kontinuiteten kan bli bättre.

2001 beslutade fullmäktige om heltid i bland annat äldreomsorgen. Nu är det dags för resten av Borås Stad!

Annonser