Sveriges lönsammaste bussbolag?

Borås Stad är en av få kommuner som fortfarande äger ett eget bussbolag, Borås Lokaltrafik. 

Ett bolag som kör upphandlad trafIk som entreprenör för Västtrafik. I en bransch som kännetecknas av en hård lönsamhetspress är Borås Lokaltrafik ett synnerligen framgångsrikt bussbolag.

Jag kan idag med glädje skriva om det ekonomiska resultatet för 2012. En vinst på 15,6 miljoner kr före skatt på en omsättning på 162,7 miljoner kr.

Måhända ett av Sveriges mest framgångsrika bussbolag 2012?

Vill ge stort beröm till styrelsen, VDn och inte minst all personal för ett fantastiskt väl utfört arbete.

Annonser