Boråsare mycket nöjda med resor!

Vårt kommunägda bolag Borås Lokaltrafik som kör bussarna inne i Borås har intervjuat nästan 500 personer på bussarna i februari, för att få reda på hur kollektivtrafiken fungerar nu och vad som kan förbättras. Det visar sig att de allra flesta är mycket nöjda!

Resenärerna fick sätta betyg på sin senaste resa, och mer än nio av tio är ganska eller till och med mycket nöjda. Medelbetyget på en skala mellan 1 och 5 blir 4,38!

Senaste resan

Det goda betyget är självklart uppmuntrande men betyder inte att vi ska slå oss till ro, utvecklingen måste fortsätta. Ett sätt kan till exempel vara att locka ännu fler att välja kollektivtrafiken, genom att jobba vidare med turtätheten på linjerna. Av de som inte reser varje dag skulle 20 procent kunna tänka sig att resa mer om bussen gick oftare.

Borås Tidning plockar upp nyheten

Annonser