Värdering av Viskaforshem nu klar

Borås Stad har som ägare till Viskaforshem AB låtit utföra en extern marknadsvärdering av en betydande del av bolagets fastighetsbestånd. Anledningarna till beslutet att marknadsvärdera fastigheterna är bl a ny lagstiftningen.

Värderingen har utförts av en extern fastighetsmäklare och är baserad på av bolaget lämnade fastighetsspecifika uppgifter om intäkter och kostnader. Resultatet visar på ett sammantaget övervärde, det vill säga ett marknadsvärde som överstiger det bokförda värdet, på cirka 14 % och i kronor räknat ett övervärde på närmare 50 miljoner kronor. Det innebär en justerad belåningsgrad på 80 % och en justerad soliditet på 17 %. Generellt sett har värderingen visat på att bolagets fastighetsbestånd är väl underhållet.

Det är ett positivt resultat som ger Viskaforshem förutsättningar att gå vidare i sitt arbete i att utveckla Viskafors. Ett bostadsbolag som många avseenden ligger långt framme i sitt arbete. Bekant är exempelvis Viskaforshems satsning på s k passivhus som är utmärkta exempel på energieffektivt hållbart byggande. Nästa steg, om ännu så länge på planeringsstadiet, är en ekologisk villastad. En eloge till såväl styrelse, Vd samt personal på företaget för ett väl utfört arbete!

Det är också glädjande att vi har såväl aktiva som stabila allmännyttiga bostadsbolag i Borås. Allmännytta måste få vara en livskraftig och därmed samhällsnyttig aktör på bostadsmarknaden. Inte marginaliseras utan vara en självklarhet i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. Och därigenom kunna påverka både omfattning och inriktning av bostadsbyggandet så att det finns förutsättningar att erbjuda alla olika typer av hushåll en god bostad till en rimlig kostnad.

Annonser