Borås bäst i Sverige!

Ur pressmeddelandet från Borås Stad.

”Borås Stad utsågs på söndagen till årets sverigefinska kommun. Utmärkelsen delades ut vid det nationella firandet av sverigefinnarnas dag på Aros Center i Västerås.

 Utdelare var Sverigefinländarnas delegation, en paraplyorganisation som företräder sverigefinnarna. Delegationen framhåller i sin motivering att Borås 2010 frivilligt anslöt sig till det finska förvaltningsområdet.

– Och för Borås Stad är det viktigt att ha lyckats åstadkomma så mycket under den korta tiden, gläder sig Paula Wendell, samordnare på Borås Stad.

Borås Stad har under 2012 arbetat systematiskt för att stärka det finska språket, beskriver delegationen i sin motivering för utmärkelsen. Borås har kartlagt de anställdas kompetens i finska och erbjuder olika kurser i finska språket.

Barnomsorgen öppnade hösten 2012 en finskspråkig avdelning och planerar på grund av efterfrågan ytterligare platser. Alla barn som vill ha undervisning i finska får det, beskriver man vidare.

Delegationen tycker att Borås har en väl fungerande äldreomsorg med tre helt finska avdelningar, en finskspråkig biståndshandläggare och aktivitetssamordnare för äldre. Man är också nöjd med hur kommunen har använt statsbidraget i samråd med sverigefinska representanter. Även kulturen nämns i motiveringen med finsk barnteater och två finska gästspel för vuxna på Stadsteatern. ”

Vi är väldigt stolta över utmärkelsen och låt mig sammanfatta vår tacksamhet till allt det som Sverigefinländarna har bidragit med till Borås stad i ett av de få ord som jag personligen kan på finska.

Kiitos!

Annonser