Ulf Sjösten leder Borås stads arbetsgrupp för vita jobb

Ulf Sjösten

Ulf Sjösten

Tänk er en stor byggarbetsplats, med entreprenörer och underentreprenörer i flera led. Tänk er att några av de där under-under-entreprenörerna är ruttna ägg – missköter skatter, struntar i sociala avgifter och pensionsinbetalningar för sina anställa.

Tänk er att det är Borås stad som med skattepengar har handlat upp det här bygget. Det skulle innebära att staden, och därmed vi alla tillsammans, indirekt stödjer konkurrens med oschyssta medel.

Idag är jag stolt över att kunna presentera personen som ska leda arbetsgruppen som vi nu skapar för att förebygga ekonomiska brott, oegentligheter och korruption, både vid kommunala upphandlingar och i stort i kommunens verksamhet.

Tidigare riksdagsledamoten Ulf Sjösten (M) har mycket långvarig och långtgående professionell erfarenhet av att utreda ekonomisk brottslighet, just nu på Ekobrottsmyndigheten i Borås. Han har också djup kunskap om hur en kommun fungerar, genom sina år som Borås kommunstyrelseordförande.

Självklart ville vi ha Ulf Sjösten som ledare i arbetsgruppen i Borås, och jag är glad att han också ville det!

”Nu får jag jobba förebyggande med sådant som jag ser konsekvenserna av i mitt jobb”, säger Ulf Sjösten.

Medvetenheten runt om i Sverige har växt år för år: Staten, kommunerna och landstingen är stora kunder. Stora kunder kan genom hög medvetenhet vid upphandlingar starkt bidra till en vit och välfungerande arbetsmarknad.

På nästa möte i kommunstyrelsen tänker vi tillsätta arbetsgruppen som består av politiker från både Alliansen och de Rödgröna, dessutom av tjänstemän från flera av våra förvaltningar.

Det blir en grupp som kan blicka ut över landet för att finna goda exempel på arbete för vita jobb. Men framför allt ska gruppen ta fram förslag till pratiska åtgärder och rutiner att använda till vardags, till exempel vid upphandlingar. Det kan till exempel handla om upphandlingsavtal som gör det lättare att få granska hur underentreprenörer sköter sig.

Ulf Sjösten beskriver målet med arbetet:

”Det handlar om att förebygga att företag utnyttjar människor, genom dåliga löner, dålig arbetsmiljö och dåliga villkor. Och att förhindra oschysst konkurrens.”

Annonser