Västsvenska paketet inte bara en Göteborgsfråga

I lördags hade jag en debattartikel inne i GT. Nedan finns hela artikeln i den något längre version som GT inte hade plats för.

Från början fick Göteborgs-Posten erbjudande att publicera, men den tidningen tackade nej.

På ett sätt är det intressant att just GT valde att publicera! Den tidningen har annars mest gjort sig känd som motståndare till trängselskatten (motståndet kamouflerat bakom en kampanj för att folkomrösta om skatten).
___________________________________

Inte bara en fråga för Göteborg

Följer man den mest högljudda delen av debatten om det västsvenska paketet och trängselskatten kan man förledas att tro att det bara är en fråga för dem som bor inom Göteborgs stads gränser.

Inget kan vara mer felaktigt. Göteborg är ju det självklara navet för hela Västsverige – ett Västsverige med nära 2 miljoner invånare. Infrastrukturen i Göteborg är inte en angelägenhet bara för Göteborg. Att invånare i till exempel Mölndal och Partille påverkas starkt är självskrivet, men det stannar inte där.

Eftersom jag är boråsare är det naturligt att välja sträckan Göteborg-Borås som exempel, men det hade gått lika bra att skriva om Uddevalla, Alingsås, Trollhättan eller Kungsbacka…

Mellan Borås och Göteborg görs varje år miljontals resor. Resandeantalet på buss 100 mellan städerna har ökat varje år de senaste tio åren. Arbetsmarknaden i Västsverige växer ihop allt mer. Högskolan i Borås är i hög utsträckning en högskola också för göteborgare, precis som Göteborgs universitet och Chalmers är hela Västsveriges universitet.

Resorna i Västsverige kommer att fortsätta öka. Men på sikt kan det, av miljöskäl, bara finnas en målsättning – att vi underlättar och uppmuntrar enskilda bilister att byta till kollektivtrafik, att helt enkelt ta tåget istället.

Västsvenska paketet är precis som namnet antyder en paketlösning, en helhet, som är igång sedan årsskiftet. Staten bidrar med 17 miljarder kronor, bilister som passerar Göteborgsområdet, också icke-Göteborgare, skjuter till cirka 14 miljarder via trängselskatten.

I andra ändan används pengarna till en rad trafikåtgärder, bland annat byggs en ny tunnel under Göta älv, Marieholmstunneln, och den gamla Göta älvbron ersätts med en ny bro. Kollektivtrafiken inne i Göteborg ska bli bättre, nya cykelbanor komma till.

Det handlar om många och stora åtgärder för bättre framkomlighet alltså, men den verkliga nyckeln är ändå den så kallade Västlänken.

Denna sex kilometer långa tunnel under centrala Göteborg ska göra att tåg kan köra genomgående trafik. Centralen i Göteborg är en återvändsgränd – bokstavligt talat en återvändsgränd. Spåren leder dit, slutar där och utgör en stoppkloss för framtidens kollektivtrafik. Därmed också en stoppkloss för hela Västsveriges långsiktiga ekonomiska utveckling.

Att bygga bort denna återvändsgränd är vad som krävs för att det på riktigt allvar ska vara meningsfullt att satsa på pendlingstrafik till och från Göteborg i alla riktningar – norr, öster och söder.

Och därmed såklart också till och från Borås och Sjuhärad. Äntligen närmar sig förverkligandet av Götalandsbanan, med modern järnväg Göteborg-Borås. Äntligen kan vi hoppas på att slippa förlita oss på den slingrande banan från 1894, med restider ofta över en timme. En resväg som visserligen erbjuder många vackra vyer och naturupplevelser via tågfönstret, men är helt ofunktionell för daglig pendling till arbete eller utbildning. Götalandsbanan finns nu med i Trafikverkets uppdrag för framtiden, även om vi i Västsverige fortfarande gemensamt måste jobba vidare för att banan byggs för äkta snabbtåg.

Men denna och andra järnvägsinvesteringar, såsom det nyss invigda dubbelspåret till Trollhättan, är tillspetsat uttryckt pengar i sjön utan Västlänken. Utan den kan Göteborg inte vara ett fungerande järnvägsnav i vår del av landet.

Det går inte att lyfta ut och avskaffa trängselskatten utan att riskera hela västsvenska paketet, vilket vore förödande. Hela Västsverige behöver detta paket. Ett stort ansvar vilar nu på beslutsfattarna i Göteborg. Det gäller att ha mod att våga stå fast vid ett långsiktigt beslut fattat i demokratisk ordning. Ytterst handlar det både om Göteborgs, och om hela Västsveriges framtid.

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Borås

___________________________________

På tal om diskussionen om näthat. Jag fick ett otrevligt mail angående min debattartikel i GT. Mailet handlade främst om hur korkade boråsare är i allmänhet och i synnerhet hur korkad jag är som kommunstyrelsens ordförande i nämnda stad. Det framgick att det var en sympatisör till SD som skrivit brevet och för att utrycka sig försiktigt så var fördomarna mot boråsare omfattande.

Jag fick ett sådant otrevligt mail, men inser att många förtroendevalda i Göteborg under debatten om västsvenska paketet säkerligen fått tusentals liknande. Att driva viktiga framtidsfrågor är inte alltid lätt och jag har väldigt stor respekt för det arbete som den politiska ledningen i Göteborg utför!


I efterspelet till debattartikeln ingick också denna diskussion på Twitter.

Olsson på Twitter

Annonser