Satsning på bredband

I Borås skall alla ha tillgång till bredband, detta oavsett var man bor. Bredband är en nödvändig del av vår infrastruktur och bredband i hela kommunen är en förutsättning för att alla delar av kommunen skall utvecklas. Helt i den andan föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar bevilja ett antal lokala fiberföreningar kommunal borgen för bredbandsutbyggnad. Det innebar att ytterligare ett steg togs för att täcka befintliga bredbandsbrister

Otvivelaktigt är de lokala fiberföreningar ett avgörande inslag för att tillgänglig göra bredband för alla. Ska föreningarna klara av sina åtaganden är en förutsättning att de kan ta upp lån. Det kan de genom kommunens borgensåtagande samtidigt som det underlättar likviditeten (kortsiktiga betalningsförmågan) för föreningarna under själva investeringsfasen då som sagt en fiberförening normalt inte får lån utan borgen.

Målet bredband till alla ligger fast. Hela Borås skall utvecklas.

Annonser