Smart beslut väntas idag – nu ”sparar” vi koldioxid!

Idag fattar kommunstyrelsen ett smart beslut! Den resa som inte görs är den mest energisnåla. Den sanningen är svår att komma runt. Å andra sidan finns det där behovet att ibland mötas ansikte mot ansikte. Beslutet i kommunstyrelsen går ut på att de kommunala förvaltningarna får betala en krona per kilo koldioxid för tjänsteresor med bil och flyg. Men respektive förvaltning blir inte av med pengarna, utan betalar till sig själv.

Resorna blir lite dyrare och ska leda till att varje resa prövas en extra gång, behövs den eller behövs den inte? De resor som blir av kostar lite extra, men förvaltningen får behålla pengarna och använda dem till att utveckla sätt släppa ut mindre koldioxid. Kanske går det att delta i fler möten via videokonferens? Kanske kan en utbildning genomföras på distans med teknikens hjälp?

Vi vill att kreativiteten ska blomma och att klimatkompensationsfonden som vi beslutar om idag blir en liten påminnelse. Så tänker jag se det för egen del!

En blogg till!
Tom Andersson (MP) ”Klimatkompensation på Borås Stads tjänsteresor 2014

Annonser