Nu bygger vi ytterligare en ny förskola

Ny förskola - inklusive "nattis"! Mellan Boda vårdcentral och Bodaskolan.

Ny förskola – inklusive ”nattis”! Mellan Boda vårdcentral och Bodaskolan.

Borås som stad växer och det är av viktigt att vi behåller den snabba utbyggnadstakten av förskolor. Vi vet att en väl utbyggd förskola är en central fråga för många barnfamiljer när de skall fatta beslut om en ev. flytt till staden.

Vid Kommunstyrelsesammanträdet idag tillstyrktes ett förslag att föreslå fullmäktige besluta om projektering av en ny förskola vid Milstensgatan på Hässleholmen.

Sju avdelningar varav en ”nattisavdelning” skall ersätta dagens paviljonger och lägenhetsdagis till förmån för en ändamålsenlig förskola. Det innebär också plats för flera barn.

Placeringen i nära anslutning till Bodaskolan innebär att lokaler kan användas effektivt vid en framtida förändring i barn- eller elevantal.

Det blir också lätt med transport för den som behöver ”nattis” till sitt barn då busstrafiken är väl utbyggd till området.

Annonser