Äntligen kan vi bygga förbifart 27!

Fick nyss följande positiva besked av trafikverket. ”Regeringen har på dagens sammanträde avvisat det kvarvarande överklagandet på fastställelsen av arbetsplan för väg 27, Viared-Kråkered. Vägplanen har därmed vunnit lag kraft.”  

Äntligen kan vi därmed komma igång med vägbygget! En förbifart som binder samman Kråkered med Viared och som leder mycket av främst den tunga trafiken från Småland som skall vidare till Göteborg utanför centrala Borås. En välkommen och viktig avlastning inte minst av Annelundsmotet. Dessutom så minskas restiden med flera minuter mellan delar av Borås och Sjuhäradsbygden. Den minskade restiden kommer att leda till såväl miljövinster som effektivare pendling. Dessutom så frigörs viktiga utvecklingsområden för Borås Stad för industrimark och bostadsbyggande.

Ett viktigt beslut således för Borås och Sjuhärads utveckling.

Annonser