Några funderingar om järnvägar

När man byggde järnvägen Borås-Herrljunga togs beslutet om den i Sveriges Riksdag 15 december 1861. I juli månad 1863 invigdes den nybyggda järnvägen av landshövdingen. Det tog ett och halvt år att bygga järnvägen i en tid då Sverige var ett av Europas fattigaste länder och en tid när de teknisk kunskaperna var betydligt mer begränsade. Man hade inte ens tillgång till dynamit då den uppfanns 1868!

Om någon idag skulle säga att det inte vore helt orimligt att när vi har tillgång till en helt annan teknik och dessutom är ett av Europas rikaste länder att klara av att bygga en järnväg på samma tid som i mitten av 1800-talet så skulle man mötas med ett överseende leende. Bygga en järnväg på ett och halvt år? Det tar ju minst 15 år. I bästa fall!

Jag är väl medveten om att mycket ser annorlunda i dagens samhälle. Inte minst tar en demokratisk process längre tid. Men är det verkligen rimligt att det skall ta 15-20 år?

Dessutom i en tid då vi snabbt är på väg att bli omsprungna rejält av vår omvärld. I princip varenda jämförbart land i världen har snabbt moderniserat sitt järnvägssystem med höghastighetsjärnvägar. Men Sverige är i ett läge som möjligtvis med lite god vilja kan beskrivas som ett tidigt planeringsskede.

Jag är allvarligt oroad inför den oförmåga att ta sig an framtidens utmaningar. Risken är stor att vi en dag är rejält omsprungna  av vår omvärld, och vi står där förvånade över vad det var som hände.

Politiken måste klara av att lyfta sig från dagspolitiken och ta sig an framtidens stora utmaningar på allvar. Man kan börja med att snabbt bygga nya höghastighetsjärnvägar!

Annonser