Borås stad vågar satsa

Ett hus för möten. Bild: Tengbom/Borås Stad.

Ett hus för möten. Bild: Tengbom/Borås Stad.

Igår kväll stod jag i kommunfullmäktiges talarstol och förespråkade att Borås stad ska bygga ett kongresscentrum. Det här handlar om att våga titta många år framåt i tiden. Vi måste satsa på att utveckla vår stad, för att ha pengar till framtidens vård, omsorg och skola.

Här är ett exempel på hur det kan fungera. Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening ordar ett årligt vårmöte. Förra året hölls detta möte i Uppsala och samlade ungefär 400 deltagare.

Genom inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige igår om att bygga om Kårhuset till kongresshus ökar vi våra möjligheter att få till exempel njurmedicinarna till vår stad. Dem eller någon annan av de otaliga organisationer och företag som samlas till möten och kongresser varje år.

Om 400 personer kommer hit i tre dagar behöver de inte bara möteslokaler och konferensvärdar. Det behövs också mat och dryck, hotellrum, kanske något företag som levererar en festmiddag…

Kongresshuset ska på så sätt ge tillväxt och pengar till Borås på sikt. Jag är stolt över att vi vågar bygga landets första helt specialanpassade möteshus!

Annonser