Intressant besök hos satsande företag

En trevlig del i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande är olika besök jag får göra. Idrotts- och fackföreningar, förskolor, äldreboenden, företag.

Senast besökte jag Nordiska Etikettbolaget AB för att dels informeras om verksamheten men också trycka på startknappen när en helt ny produktionslinje med screen- och digitaltryck invigdes.

Det handlar alltså om texil profilering och den nyinvestering företaget gjort gör det möjligt med mer avancerade tryck än tidigare och är dessutom helt miljöanpassad. Genom ett slutet system återbrukas och renas både vatten, värme och luft.

Företag är precis som Borås Stad redan idag i framkant inom sina områden. Inte minst det viktiga miljö- och klimat inriktade arbetet som länge varit kommunens signum.

 Ett intressant och trevligt besök som gav nya insikter i dels hur omfattande och tekniskt avancerad verksamhet som bedrevs, men också i ett välskött och framåtsatsande företag.

Ett spännande besök där vd Lasse Svensson var ciceronen som lyckades få en lekman att förstå processerna. Stort Tack.

Annonser