Den kommunala gymnasieskolan i Borås allt populärare!

Den kommunala gymnasiskolan i Borås blir allt populärare. Det visar sig när eleverna val inför hösten nu är klara. Ur stadens pressmeddelande ”Borås kommunala gymnasieskolor går framåt. I årets ansökningar till gymnasiet behåller de nästan hela sitt elevunderlag — trots att antalet elever i Sjuhäradsområdet är starkt vikande. 

Antalet sökande till gymnasieskolan i hela Sjuhäradsområdet har minskat med 350 elever mellan 2011 och 2012, från nära 2 900 till drygt 2 500.Ändå är antalet förstahandssökande till de kommunala gymnasieskolorna i Borås nästan oförändrat, från 1 453 sökande i fjol till 1 443 i år. Det betyder att Borås Stads gymnasier ökar sin ”marknadsandel” från 50 till 57 procent av förstahandsansökningarna från hela Sjuhäradsbygden.Ser man bara till elever bosatta i kommunen Borås har Borås Stads gymnasier 84 procent av förstahandsansökningarna, en ökning med fyra procentenheter sedan i fjol.

Särskilt utmärker sig Bäckängsgymnasiet, som trots det vikande elevunderlaget ökar antalet förstahandssökande med 27 elever, från 471 till 498. Nästan lika framgångsrikt är Almåsgymnasiet, som ökat från 280 till 293 förstahandssökande.”

Det är otroligt glädjande att den kommunala gymnasiskolan i Borås är så framgångsrik!

http://www.bt.se/nyheter/boras/boras-gymnasieskolor-populara(3136958).gm

Annonser