Skatteutjämningssystem

Är väl få ord som är så byråkratiska som just skattutjämningssystem och det är sällan det uppstår någon omfattande folkligt engagemang i frågan. Men bakom den byråkratiska formuleringen återfinns väldigt viktig principiella frågor för hur den kommunala och landstingskommunala välfärden skall finansieras. Om vi vill ha ett land där alla kommuner och landsting har rimliga förutsättningar att ge alla invånare en bra förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård måste vi ha ett fungerande skattutjämningssystem. Just nu finns ett förslag utarbetat som innebär stora förändringar. Ett förslag som till till stora delar är bra, men som också enligt min mening har en del brister.

Just nu pågår det en omfattande diskussion om att det faktum att förslaget ser ut att stoppas. Bakgrunden, enligt vad som kan beskrivas som kvalificerade rykten, är att ett antal moderatstyrda kommuner förlorar på förslaget och den moderata finansministern därför inte lägger fram propositionen till riksdagen. Detta har orsakat stor ilska bland inte minst Centerpartister och Kristdemokrater som nu kräver att systemet skall fram. Min gissning är dock att i förhållande till Moderaterna och finansminster Borg så väger nog Centern och Kristdemokraterna väldigt lätt.

I sak så har jag stor respekt för de kommuner som nu känner frustration över att förslaget inte ser ut att genomföras. Det finns en hel del i det nuvarande skatteutjämningsystemet som är orimligt. 

Då det dock är så att då Borås är en av de kommuner som förlorar på det nya systemet så är jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Borås inte direkt olycklig över att införandet dröjer.

 

Annonser