Nya jobb – Målet för stärkt handel i Borås

Med det temat har vi idag tillsammans med handeln i Borås genomfört en presskonferens.

Pressmeddelandet

”En omsättningsökning på hundratals miljoner kronor och ny sysselsättning för över hundra personer. Det är målet för en samverkan mellan Borås Stad och näringslivet för att stärka handeln i Borås.

– Det är viktigt för stadens framtid att vi har en stark handel. Därför måste vi tillsammans arbeta med att utveckla handeln, menar Ulf Olsson, ordförande i Kommunstyrelsen.

Under 2012 kommer Borås Stad och näringslivet tillsammans att göra en stor utredning av handeln i Borås. Detta ska sedan leda fram till en strategi för hur handeln ska utvecklas.

Omsättningen inom detaljhandeln i Borås har ökat med 7 procent sedan 2006. Jämförelser med övriga landet visar att det finns en stor potential för Borås att växa ännu mer.

– Handel och distribution är Borås största näring, och intresset för att etablera sig i Borås är mycket stort, vet Gunnar Brinck, ordförande i Borås City.

Utredningen har initierats i partnerskapet BoråsBorås, och finansieras till hälften av Borås Stad och till hälften av Svensk Handel Borås. Den kommer att ledas av Gunnar Brinck, Magnus Johansson, centrumledare i Knalleland, Anna Liljenby, cityledare i Borås City, samt Hans Nyhlén från näringslivskontoret i Borås Stad.”

 

Annonser