Borås växer!

Följande pressmeddelande skickade nyss ut!

”Borås fortsätter att växa i rask takt. I november passerades ett nytt tusenstreck – Borås Stad har nu över 104 000 invånare.

Enligt den senaste statistiken bör det ha varit någon gång i mitten av november som Borås passade 104 000 invånare. Under den månaden växte Borås med 64 personer till summa 104 027 invånare vid månadens slut.

Ökningen berodde främst på ett överskott av inrikes flyttningar på 41 personer. 282 personer flyttade in i Borås från övriga Sverige under månaden, medan 241 flyttade ut från Borås till andra adresser i Sverige.

Invandringsöverskottet under månaden var 15 personer. 64 personer invandrade till Borås, medan 49 flyttade från kommunen till utrikes destination.

Födelseöverskottet under november var 4, med 91 födda och 87 döda. Här kan noteras att Borås numera tycks ha ett stabilt födelseöverskott. 1 189 födda under de elva nu redovisade månaderna av 2011 har gett ett födelseöverskott på 204 under de månaderna.

De redovisade ökningarna under november summerar till 60 personer. Att siffran för ökningen i november sätts till 64 beror på justeringar i statistiken från Statistiska Centralbyrån.”

Annonser