Förvärv av industrimark och nytt exploateringsområde.

Har nyss skrivit på ett ärende till kommunstyrelsen om att kommunen köper in fastigheten Hällerred 1:33 av Asta AB för skogsvärderingspriset 27 597 000 kr samt att vi för ett belopp på upp till 25 000 000 kr exploaterar området som industrimark. Bla så måste infarten från väg 180 flyttas, samt en starkströmskabel ges en ny dragning.

Alltid positivt för staden att det finns stor efterfrågan på industrimark. Särskilt positivt när vi får till ett centrum för fordonsforskning i Borås, som både sätter Borås på kartan samt skapar nya arbetstillfällen.

Annonser