EU-pengar till Borås för ungdomsarbete

Borås Stad har genom arbetslivsnämnden och samordningsförbundet sökt EU-medel till  ”Projekt för arbete med undomar utan fullgjort gymnasium.” tillsammans med övriga sjuhäradskommuner.

Vi har nu fått besked om att projektet som är kostnadsberäknat till 60 miljoner kronor får stöd av EU med sökta 23 miljoner, varav ca hälften landar i Borås.

Dessa extra medel ska på sikt minska infödet av ungdomar i försörjningssytemet. Det finns inget viktigare än att se till att ge våra ungdomar arbete! 

Annonser