Borås stad ställer krav på regionen om ev färdtjänstövertagande.

Borås Stad svarar på den utredning som regionen har genomfört gällande ett eventuellt övertagande av färdtjänsten. För att det skall vara aktuellt för Borås så ställer vi ett antal krav. Viktigast är att vi anser att färdtjänst är att betrakta som kollektivtrafik. Därav följer att inga begränsingar av antalet resor får ske, samt att priset på färdtjänst skall följa kollektivtrafikens kontantpris. Detta föreslås kommunstyrelsen skriva i sitt yttrande till regionen som behandlas på nästa kommunstyrelsemöte.

Annonser