Borås medlem i kommuninvest

Nu är vi medlemmar av Kommuninvest. Ett medlemskap som ytterligare stärker Borås Stads finansiella ställning och skapar en större trygghet när det gäller finansieringsfrågorna inför framtiden.

Annonser